Hey Google When Is The Next Formula 1 Race Do All Natural Cold Sore Remedies Work?

You are searching about Hey Google When Is The Next Formula 1 Race, today we will share with you article about Hey Google When Is The Next Formula 1 Race was compiled and edited by our team from many sources on the internet. Hope this article on the topic Hey Google When Is The Next Formula 1 Race is useful to you.

Do All Natural Cold Sore Remedies Work?

Nge-hullabaloo eqhubekayo eyenziwe yiBhiliyoni yeedola yeNkampani yoPhando lwezamayeza echasa onke amayeza endalo okubanda okubanda, kukho ixesha lenyaniso.

Le ngxelo iya kukunika inyaniso kunye nokunye.

Kodwa kuqala, ndingubani? Yintoni endenza ndifanelekele ukuthetha ngombandela obaluleke ngolo hlobo? Igama lam ndinguDan Adams. Ndiyindoda eneminyaka engama-62 ubudala ebibandakanyeka kakhulu “kumaxhoba” abandayo ukusukela ngo-1998, okwenzekayo xa ndandiqala ukwazisa eyam i-Clearlipz yonyango lwezilonda ezibandayo.

Kodwa le ngxelo ayikho malunga nam okanye iimveliso zam. Imalunga nentsholongwane ehlala ibanda kakhulu kwaye loluphi ulwazi oluyimfuneko ngokwenene ukuze ungenelele kwaye mhlawumbi nokunqanda ukuqhambuka kwengqele ebuhlungu.

Ukuqala nge…

“AKUKHO IZINYANGELO ZAZIWAYO ZENTSHOLONGWANE EZIBANDLA EZIBANDLA.” (HERPES SIMPLEX, FIVER BLISTER, HSV 1)

Ke, andizukuchitha ixesha lakho ngokuya kumayeza amaninzi avunywe yi-FDA ngenxa yokuba akukho namnye ofanelekela unyango kwaye uninzi lwenze ngcono kancinci kunonyango lwasekhaya oluxhaphakileyo. Eyona nto iphambili kukubhaqwa kwangethuba. Ngokukhawuleza uzibona iimpawu ezikhokelela ekuqhawukeni koqhambuko kokukhona unokusimisa isilonda esipheleleyo esivuthelweyo esingabukekiyo secrusty critter. Olu luluhlu oluncinci lwento abaninzi abaye bandixelela yona njengezalathisi zesilumkiso zakwangoko ngaphambi kokugqabhuka kwabo okubandayo:

* Iimpawu ezibandayo okanye zomkhuhlane

* Ukugqatswa lilanga ngokugqithisileyo

* Ukuvezwa komoya (ingakumbi kwimozulu ebandayo)

* Imozulu ebandayo

* Ukuzibhokoxa ngaphezulu

* Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni

* Uvelwano lwamva nje olubandayo oluvela komnye umntu

* Imvakalelo ehlabayo kwikona yoncumo lwakho

• Izilonda emlonyeni

* Ukuxhalaba (kufuneka kudweliswe njengonobangela wokuqala)

* Emva kotyelelo lwamazinyo

* Ukwenzakala emilebeni okanye emlonyeni

• Ukukhupha amanzi empumlo okanye ukuvuza impumlo ngenxa yengqele okanye umkhuhlane

* Uxinzelelo (kufuneka ludweliswe njengenombolo yesibini)

* Amayeza athoba amajoni omzimba

* Ukukhathala (ukusebenza kakhulu okanye ukungabikho kokulala)

* Ukuqunjelwa

• Iklorine egqithisileyo kumadama okuqubha

• Ukusebenzisa kakubi iziyobisi okanye utywala

* Indibaniselwano yayo nayiphi na okanye yonke engasentla

Andizukunika nkcazelo yezizathu ezininzi njengoko zizicacisa ngokwazo. Noko ke, ezona zizathu zibini zibalaseleyo lunxunguphalo nokudandatheka. I-avareji engaphezulu yenani labathengi bam baye bachaza ukuba ezi ndawo zimbini zeemvakalelo zazihlala zinxulumene nokuqhambuka kwabo okubandayo. Kuyavunywa ngokwezonyango ukuba ukuxhalaba kunye nokudakumba ngokufuthi kuya kuthoba umxokomelwano wendalo womzimba wokuzikhusela. Eli lisango eliphantse livulwe ngesiqinisekiso sohlaselo olunokubanda olubuhlungu Ngelishwa, uninzi lwethu luthintelwe koko sikwaziyo ukukwenza ukucinezela ixhala okanye ukudakumba. Kodwa njengoko ufunda phantsi uluhlu uya kubona ukuba uninzi lwezilumkiso ezinokubakho zinokulungiswa okanye ziphetshwe. Ke, iyavakala into yokuba ukuba uye waqhawuka emva kwexesha elide ungalali, emva koko ulale. Ukuba uphelelwe ngamanzi emzimbeni. Sela amanzi amaninzi. Ukuba uqhawuka emva kokuba usondelelene nomnye umntu onesifo esibandayo, nqanda ukunxibelelana nabo de baphile. Impendulo kukusebenzisa ulwazi lwakho lwento ebangela ukuqhawuka kwakho ukwazi into ekufuneka uyiphephe. Ngolu lwazi lothintelo phantsi kwebhanti yakho ngoku kuyimfuneko ukuvuma ukuba ngeyona mizamo ilungileyo kusekho ezinye izizathu zokuqhambuka kwesifo esibandayo ezingekho phantsi kolawulo lwethu kwaye ezininzi ezingekho kuluhlu oluphambili olungasentla. Yintoni (ukuba kukho nantoni na) enokwenziwa ukucothisa, ukunqanda okanye nokuphelisa uqhambuko olungaphaya kolawulo oluqhelekileyo lothintelo?

Apha kulapho iba nzima khona. Uyabona intsholongwane yengqele ayizalwanga izolo. Kwaye inenjongo epheleleyo yokusinda ngaphaya kwezigidi zeminyaka esele ikho. Ukwamkela ukuba intsholongwane ebandayo yeHerpes Simplex yenye yeendlela ezininzi zobomi behlabathi ezihlala zivela ukuze siphile. Kwaye, ngenxa yokuba umntu esandula ukuqalisa ukubetha le ntsholongwane ende yavelayo ngeearhente zokubulala ezininzi. Intsholongwane yeHerpes Simplex eye yavela kakhulu ngoku ifunde ukuziqhelanisa ngokukhawuleza kwaye ingakhuseleki kuyo yonke into ekhoyo indoda yanamhlanje enokugibisela kuyo. Oku kuthetha ukuba intsholongwane yeHerpes Simplex iba ngumntu ngamnye njengamntu ngamnye ehlaselayo. Into endiyithethayo kukuba umntu ngamnye kuthi unemfuza yamajoni omzimba aphuma kwiindidi ezixubeneyo zeminyanya. Ke ngoko, inkqubo yethu yomzimba yokuzikhusela ihluke ngokulinganayo njengeminwe yethu.

Inyani yeyokuba xa intsholongwane yeHerpes Simples ebandayo ihlasela umntu kufuneka yoyise amajoni omzimba aloo mntu. Emva kokuba ihlasele kwaye yazikhusela kumzimba wayo kumntu othile, iye yaba luhlobo olutsha lwentsholongwane yeHerpes Simplex ebandayo. Kuthetha ukuthini oku ngokwenene? Kuthetha ukuba ukuba wonke umntu emhlabeni ufumene intsholongwane yeHerpes Simplex kuya kubakho iinguqu ezingaphezulu kweebhiliyoni ezintathu zentsholongwane ebandayo. Kakade ke, akunjalo. Kodwa kukho ipesenti enkulu yabemi behlabathi abaye bachanabeka kwintsholongwane yesilonda esibandayo. Uninzi lwabo lwasuleleka ngaphambi kokuba babe neminyaka emithathu ubudala. Ngoba? Ngenxa yokuba obo buso bengelosi buhle buncamisa kangangokuba wonke umntu kufuneka amnike (okanye yena) ukuba aphuze kancinci kwaye amwole. Nto leyo yonke eyimfuneko ukudlulisela intsholongwane kumamkeli omtsha wobomi.

Kwaye emva kokuba intsholongwane yeHerpes Simplex ibonakaliswe kumamkeli wayo omtsha omncinci iqala ukuziqhelanisa nenkqubo entsha yokuzikhusela. Ngelo xesha intsholongwane ebanda kakhulu ihlala ngokuzolileyo kwisiseko se-nerve kwaye ilinde ngomonde ngenxa yesizathu esithile esithoba isistim somzimba somzimba omtsha. Xa i-immune system isenza buthathaka intsholongwane esele iqhelekile ebandayo iphuma kumngxunya wayo ofihliweyo kwaye ilandele umthambo ukuya kumphezulu wolusu. Amaxesha amaninzi njengexesha elibi kakhulu elibi crusty critter isilonda esibandayo emilebeni okanye impumlo. Njengoko sonke sisazi, izilonda ezibandayo zi-showoffs ezigqithisileyo, ngoko ke kuqinisekile ukuba isilonda sakho esibandayo (esikwabizwa ngokuba yi-blister fever) siya kugqabhuka kwindawo ethile ebusweni apho sinokubonwa lula ngabo bonke. Kulungile, ngoku siyayamkela into yokuba akukho nyango lwaziwayo lwale ntsholongwane izingisayo. Inyaniso yeyokuba, nokuba bekukho unyango oluthile, bekuya kuba luhlobo oluthile lommangaliso. Yiyiphi enye indlela enokuthi ikwazi ukutshabalalisa izigidi (mhlawumbi iibhiliyoni) zeentsholongwane zeHerpes Simplex eziphuhliswe kumkhosi ngamnye oye waziqhelanisa nawo? Ukuba intsholongwane yeHerpes Simplex ayinyangeki, ngaba kusenokwenzeka ukulawula ukuqhambuka.

Impendulo nguewe oqinisekileyo.

Ngaphandle kwesakhono esicacileyo sokuphepha ukuqhawuka ngothintelo lwezizathu ezahlukeneyo kukho isibini samaqhekeza olwazi anokukunceda ukuba uthintele, ulawule kwaye umise isilonda esibandayo kwimizila yaso.

Ngawaphi la masuntswana olwazi oluyimfihlo lwangaphakathi?

Kulungile, okokuqala, masiyiqonde ukuba olu nyango luncinci lumangalisayo lokulawula isilonda asizoziphumo ze-mega-bhiliyoni yeedola zeenkampani ezixuba amayeza. Kwaye zonke azikho phantsi kovavanyo lwe-FDA edumileyo. Inyani lunyango olusebenza kubo bonke abantu abahlukeneyo kwihlabathi liphela luxhomekeke kwindlela olusetyenziswa ngayo. Hayi into abenziwe ngayo.

Ngaba oko kukubhida? Uxolo.

Usele uyazi, ngenxa yolwazi olunikwe yimihlathi engaphambili, ukuba intsholongwane yeHerpes Simplex ikhawuleza ukulungelelanisa naluphi na utshaba oluhlaselayo. Kwaye ibisenza njalo kwizigidi zeminyaka. Ngomqondiso ofanayo, imizimba yethu yabantu nayo iye yaziqhelanisa nentsholongwane yeHerpes Simplex iminyaka embalwa yezigidi, ngokunjalo. Ii-antibodies eziguqukayo eziveliswe yimizimba yethu engummangaliso kumawaka kunye namawaka ezizukulwana kuphela kwesizathu sokuba ubuso bethu bungagqunywa rhoqo ngezilonda ezibandayo ze-crusty critter. Oku kuthetha ukuba amajoni ethu omzimba anamandla okulawula ukuqhambuka kwentsholongwane ebandayo ukuba nje ifikelele kwinqanaba. Kwaye kukwathetha ukuba naluphi na uncedo “olutsha” lokuphilisa luya kunceda umzimba xa amajoni ethu omzimba engekabikho kwinqanaba. (Ingaba yi-bogie okanye intaka?)

Ngapha koko, imfihlo ligama eliphambili elithi “entsha”.

Ngokucacileyo, ukuba i-Herpes Simplex ebandayo evelisa intsholongwane iyinkosi ekuziqhelaniseni.

Ke, ukoyisa ikhefu kuya kufuna …. yintoni?

Nokuba lunyango olwahluke ngokupheleleyo kuyo nayiphi na into eyayisetyenziswa kwixesha elidlulileyo okanye ifomula intsholongwane engakwaziyo ukuziqhelanisa nayo. Ngamafutshane, ayilulo unyango ogqiba ukulusebenzisa kugqabhuko lwakho lwangoku. Kodwa okona kubaluleke kakhulu, ukufumanisa ukuba yintoni osele wayisebenzisa ngaphambili. Kusenokwenzeka ukuba nantoni na okhe wayisebenzisa kwixesha elidlulileyo sele ilungelelaniswe luhlobo lwakho lwentsholongwane yeHerpes Simplex. Ke, intsholongwane yakho ebandayo sele ikhuselekile kunyango lwangaphambili kwaye ayizukuchaphazeleka konke konke ukuba ukhetha ukusebenzisa unyango olufanayo, kwakhona. Kulungile ke, zeziphi ezinye zeenketho zakho?

Yenza uluhlu lonyango olukhoyo kwaye usebenzise “olutsha” olwahlukileyo olwahlukileyo okanye indibaniselwano kugqabhuko lwezilonda ezibandayo. Zama amanye amayeza endalo okubanda okubuhlungu aqulunqwe kusetyenziswa izinto ezinamandla zendalo. Kutheni ukhetha iyeza lendalo elibuhlungu elibandayo? Ngenxa yokuba intsholongwane yeHerpes Simplex ayikwazi ukuziqhelanisa okanye ikhuseleke ngokwayo kwizinto ezithile ezinamandla zeNdalo, njenge-Oxygen. Inzuzo kuwo onke amayeza endalo abandayo kukuba anokusetyenziswa ngokuphindaphindiweyo, ngenxa yokuba intsholongwane ebanda kakhulu ayikwazi ukuziqhelanisa nayo. Ngaloo ndlela, uya kufumana inzuzo yokuphinda usebenzise iyeza elifanayo amaxesha amaninzi kwixesha elide. Kunokuba uthenge ezininzi iimveliso ezahlukeneyo ukunqanda ukuphinda ukusetyenziswa kwexesha elidlulileyo. Nangona kunjalo, ulunge ngakumbi ekusebenziseni onke amayeza afikelelekayo afikelelekayo (ahlala efumaneka kwikhaya lakho) phambi kokuba wenze utyalo-mali kwamanye amaxabiso aphakamileyo amayeza endalo okubanda. Kufuneka kubekho ubunzima obuncinci ekusebenziseni unyango olwahlukileyo okanye indibaniselwano eyahlukileyo yamayeza asekhaya. Uninzi lufikeleleka lula. Njengejusi yelamuni, ikhala, iperoxide, intlama yamazinyo, iviniga, umkhenkce, iqanda elimhlophe, imajarini (softener), iVithamin E (i-capsule yolwelo), i-antibiotic ehlamba izandla, i-antibiotic creams ehlikihla utywala kunye nezinye ezininzi ezinokufunyanwa ngokukhangela kuGoogle. “Amayeza asekhaya abandayo”. Njengoko sele ndikhankanyile, “imfihlelo ayikho kwizithako zonyango kodwa kwinto yokuba iyeza elisetyenziswayo “litsha” kwaye lahlukile kumayeza ebekade esetyenziswa ngaphambili”. Inyani yeyokuba iHerpes Simplex Cold Sore Virus ngokwenene yintsholongwane eneentloni. Xa ujongene nento “entsha” okanye into engakwaziyo ukuziqhelanisa nayo, isuka ibaleke kwaye izimele kwisiseko se-nerve. Khumbula, awuphumeli ukuyitshabalalisa intsholongwane kuba ayinakwenziwa. Ufuna nje ukuyinika isizathu sokuhlehla ukuze ukwazi ukulawula ngcono indawo yokhwekhwe lwebhaktiriya eyosulelayo oluqale kuyo. Eyona nto ufuna ukuba iyeza lakho “elitsha” uyeke kukuyeka usulelo lwesakhiwo olubangelwa kukwahlulwa okuncinci okubangelwa yintsholongwane. Isilonda esibonakalayo esosulelayo sisiphumo sokuhlasela kunye nekholoni yebhaktheriya. Asiyonto yokudala ukubunjwa kwangempela kwentsholongwane ebanda kakhulu.

Ke, usebenzisa uninzi lwalo naluphi na uhlobo lwesithinteli-ntsholongwane, nokuba ngumyalelo kagqirha, ikhrimu ethengiweyo okanye eyona nto ixhaphakileyo yokuhlikihla utywala okanye iiPeroxides. Iziphumo zokuphilisa ngokukhawuleza ozijongayo ziphindwe kabini. Okokuqala ufuna ukunika intsholongwane ebandayo isizathu sokuhlehla. Emva koko ufuna ukutshabalalisa iibhaktheriya ezihlaselayo ezidala isilonda esibanda kakhulu esikhula ngokukhawuleza. Ngayo yonke into oyifundileyo kule ngxelo kufuneka kucace ukuba yintoni impendulo yombuzo wesihloko sengxelo yam. Ewe, onke amayeza endalo okubanda ayasebenza. Njengoko kuya kuba njalo malunga nalo naliphi na iyeza okanye iyeza lasekhaya. Musa nje ukusebenzisa ngokugqithisileyo nayiphi na enye yazo kwaye usalindele ukufumana iziphumo ezifanayo zokuphilisa ngokukhawuleza ngalo lonke ixesha. Intsholongwane yakho yeHerpes Simplex eyenzelwe wena isoloko iziqhelanisa ngokukhawuleza kangangoko inako kulo lonke unyango olusebenzisayo. Yenza ukuba unyango ngalunye oludlulileyo luphelelwe lixesha njengedayinaso. Ekuphela kwendlela onokuthi uphumelele ngayo imfazwe ngokuchasene nezilonda ezibandayo kukuba ube krelekrele kunokuba zinjalo. Ke, khumbula ukuba ngokwenene ungumfana omtsha okanye gal kwibhloko. I-Herpes Simplex inesiqalo esihle kakhulu kuthi i-homo-sapiens njengoko ibikhona ixesha elide kunathi.

Kweli nqanaba lomdlalo kunokwenzeka ukuba sifumane unyango lomhlaza kunokuba sifumane iyeza leHerpes Simplex. Kodwa oko akuthethi ukuba kufuneka siqubude kulo critter crusty. Inzuzo yayo kuphela kukuba iyakwazi ukwenza ngamanye amaxesha ihlazo elibonakalayo elibuhlungu elibonakala ngathi lifana nokukhanya okubomvu okukhanyayo ebusweni bethu. (URudolf olihlwempu) Kodwa ngoku une-advanteji kuba uyayazi into efunekayo ukulawula kunye nokunqanda ukuqhambuka kwesilonda esibanda.

Ulwazi Ngamandla. Unalo Ulwazi. Unawo Amandla.

Okuhle kodwa

Video about Hey Google When Is The Next Formula 1 Race

You can see more content about Hey Google When Is The Next Formula 1 Race on our youtube channel: Click Here

Question about Hey Google When Is The Next Formula 1 Race

If you have any questions about Hey Google When Is The Next Formula 1 Race, please let us know, all your questions or suggestions will help us improve in the following articles!

The article Hey Google When Is The Next Formula 1 Race was compiled by me and my team from many sources. If you find the article Hey Google When Is The Next Formula 1 Race helpful to you, please support the team Like or Share!

Rate Articles Hey Google When Is The Next Formula 1 Race

Rate: 4-5 stars
Ratings: 9673
Views: 60438065

Search keywords Hey Google When Is The Next Formula 1 Race

Hey Google When Is The Next Formula 1 Race
way Hey Google When Is The Next Formula 1 Race
tutorial Hey Google When Is The Next Formula 1 Race
Hey Google When Is The Next Formula 1 Race free
#Natural #Cold #Sore #Remedies #Work

Source: https://ezinearticles.com/?Do-All-Natural-Cold-Sore-Remedies-Work?&id=1536455